ZAJĘCIA KREATYWNE
Język angielski poprzez zabawę
Arteterapia / Edukacja poprzez sztukę
Gordonki
Ceramika - cyklicznie raz w miesiącu
Rytmika i zajęcia umuzykalniające
Koncerty muzyczne
Gimnastyka ogólnorozwojowa
Spektakle teatralne
Spotkania z ciekawymi ludźmi